โรงเรียนในเครือข่าย


 • 442/99-100
 • ถ.ตลาดใหม่
 • ต.ตลาด
 • อ.เมือง
 • จ.สุราษฏร์ธานี
 • 84000
 • www.healthcare-surat.com

 

 

 

 

 • 74/118-119 
 • ถ.พูนผล 
 • ต.ตลาดเหนือ 
 • อ.เมือง 
 • จ.ภูเก็ต 
 • 83000

 

 

 

 

 

 • 69/32-33 
 • ถ.เพลินพิทักษ์ 
 • ต.ทับเที่ยง
 • อ.เมือง 
 • จ.ตรัง 
 • 92000
 • www.healthcare-sritrang.com

 

 

 

 

  

 • 62
 • พัฒนาการคูขวาง 
 • ต.ในเมือง 
 • อ.เมือง 
 • จ.นครศรีธรรมราช 
 • 80000 

 

 

 

 

 • 305/3-4 
 • ถ.มหาราช 
 • ต.ปากน้ำ 
 • อ.เมือง 
 • จ.กระบี่ 
 • 81000

 

 

 

 

 

 • 311/10-11 
 • ต.วังตะกอ 
 • อ.หลังสวน 
 • จ.ชุมพร 
 • 86110

 

 

 

 

 

  

 • 38-38/1 
 • ต.เตาหลวง 
 • อ.เมือง 
 • จ.สงขลา 
 • 90000